Viljams P. Jangs "Būda"

Ja kaut kam ir nozīme, tad visam ir nozīme. Tā kā tu esi svarīgs, viss, ko tu dari, ir svarīgs. Katru reizi, kad tu piedod, Visums mainās; katru reizi, kad tu pasniedzies un pieskaries kādai sirdij vai dzīvei, pasaule mainās. Līdz ar katru krietnu rīcību vai pakalpojumu - redzamu vai neredzamu - mani nolūki piepildās un nekas vairs nepaliek pa vecam.