Viljams Šekspīrs, dzejnieks

Draugs ir tas, kas zina, kāds tu patiesībā esi; saprot, caur ko esi gājis; pieņem tevi, kāds esi kļuvis un joprojām toleranti ļauj tev augt.