Oskars Vailds "Doriana Greja ģīmetne"

Dzīves mērķis ir pašattīstība. Izkopt līdz pilnīgumam paša dabu — lūk, kāpēc mēs dzīvojam uz zemes. Mūsu laiku ļaudis baidās paši no sevis. Viņi aizmirsuši augstāko pienākumu — pienākumu pret sevi. [..] Un tomēr esmu pārliecināts — ja katrs savu dzīvi dzīvotu visā pilnībā, ja ik sajūtai dotu zināmu formu, izteiksmi katrai domai, piepildījumu savām ilgām, esmu pārliecināts — pasaulē ieplūstu tāds prieka vilnis, ka mēs aizmirstu savas viduslaiku kļūdas un nepilnības, mēs atgrieztos pie hellēņu ideāla, varbūt pie kaut kā vēl skaistāka..